aw
b
Architecture Workroom
Brussels

IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken

In 2050 telt de regio rond Gent 100.000 inwoners meer dan vandaag. Hoe kunnen we de demografische groei aangrijpen als een kans om een duurzame, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving te realiseren? Met die ambitieuze vraagstelling in het achterhoofd is begin dit jaar het IABR–Atelier Oost-Vlaams Kerngebied (OVK) van start gegaan. Dit atelier is een samenwerking tussen de Provincie Oost-Vlaanderen en de IABR. Het IABR–Atelier OVK blikt ver vooruit in de toekomst, om van daaruit te onderzoeken hoe we vandaag tewerk kunnen gaan. De toekomstscenario’s zijn vanaf 31 mei te zien op de IABR in Rotterdam.

(c) Silke Lemant

Het Oost-Vlaams Kerngebied is een netwerk van steden en gemeenten rond Gent. Verwacht wordt dat de bevolking in dat gebied tegen 2050 met 15 tot 25 procent zal groeien. Dat wil zeggen dat er 100.000 tot 160.000 mensen zullen bijkomen, wat neerkomt op een middelgrote stad zoals Brugge of Alkmaar. Om die groei op te vangen, moeten er duizenden woningen, werkplekken en voorzieningen bijkomen. Dat zet een grote druk op de nu al heel dichtbebouwde ruimte. Toch kunnen we de demografische groei aangrijpen als een kans om de regio voor te bereiden op ingrijpende transities op het vlak van klimaat, energie, water, zorg, voedsel of mobiliteit.

De provincie Oost-Vlaanderen en de IABR onderzoeken en testen hoe we tegen 2050 een duurzame, klimaatbestendige en gezonde leefomgeving kunnen realiseren in de regio rond Gent. Studio 018 en het Laboratorium voor Stedenbouw van de EPFL Lausanne gaan onder leiding van Paola Viganò, en in samenwerking met Michiel Dehaene (UGent), aan de slag om deze ‘stip aan de horizon’ te concretiseren aan de hand van toekomstscenario’s. Hoe zou het gebied er in 2050 kunnen uitzien als de auto niet langer het dominante vervoersmiddel is, of als we volledig overgeschakeld zijn op hernieuwbare energie?

Belangrijker nog dan de toekomst te verbeelden, is de vraag hoe we die visies ook daadwerkelijk kunnen realiseren. Op 20 februari organiseerde IABR–Atelier OVK in samenwerking met Veneco een eerste urban meeting. In het gesprek met lokale ambtenaren, besturen en actoren bracht het Atelier regionale noden in kaart en onderzocht het welke werkmodellen en instrumenten nodig zijn om de noodzakelijke stap te zetten naar realisatie.

In een volgende fase zal IABR–Atelier OVK via ontwerpend onderzoek op drie concrete demonstratieprojecten kansen en uitdagingen op het terrein testen. Ze kunnen een voorbeeld zijn voor vergelijkbare projecten in de regio en een hefboom om de gewenste ontwikkelingen te versnellen. Hiervoor is het IABR–Atelier OVK op zoek gegaan naar initiatieven, partnerschappen, ideeën en lopende projecten die de toekomst van de regio mee vorm kunnen geven. De gekozen demonstratieprojecten zullen bekend gemaakt worden begin april.

Het IABR–Atelier OVK heeft sinds kort zijn eigen werk- en uitwisselingsplek in het centrum van Gent, namelijk in het Provinciaal archief, 2e verdieping, Pelikaanstraat 38, 9000 Gent.

Heb je een vraag, kom dan gerust eens langs of mail naar atelierovk@iabr.nl.

iabr.nl

Meer

Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.