aw
b
Architecture Workroom
Brussels

IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier

Nederland en Vlaanderen maken samen deel uit van een en hetzelfde unieke ruimtelijk systeem in de delta van Rijn, Maas en Schelde, een dicht verstedelijkt gebied dat een belangrijke rol speelt in de wereldeconomie. De omwentelingen en transities waar we nu en in de komende decennia voor staan, zullen zich hier op een eigen, bijzondere manier manifesteren en dus ook om specifieke ruimtelijke strategieën vragen. Daarom hebben IABR en Architecture Workroom Brussels samen met de bouwmeesters in Nederland en Vlaanderen het Delta Atelier opgezet.

Het Delta Atelier wil concreet handelingsperspectief ontwikkelen voor de klimaatopgaven in Nederland en België, als laboratorium in de wereld. Lokale en regionale uitdagingen vragen om repliceerbare instrumenten, die vervolgens opgeschaald en getoetst kunnen worden op nationaal en internationaal niveau. De gedeelde ruimtelijke opgaves in de Lage Landen leveren internationale inzichten op, zowel voor overheden als voor maatschappelijke actoren en vernieuwers. Het Delta Atelier wil zo aan een sokkel bouwen waaruit nieuwe opgaven en partnerschappen kunnen ontstaan.

IABR–2018+2020–The Missing Link

De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) is al altijd een onderzoeksbiënnale geweest, die via haar Ateliers ruimte maakt voor doorlopend onderzoek. De biënnale is geen doel, maar middel: een internationaal podium voor kennisoverdracht tussen ontwerpers, tussen steden, tussen overheden, en tussen vakmensen en publiek. Daarvoor zet de IABR tentoonstellingen in, maar ook conferenties, films, boeken, lezingen, debatten, workshops en master classes. De reeks Designing the Future, die plaatsvond in het zog van IABR–2016, breidde de bundelende werking van de biënnale uit tot in Brussel. Zeven inhoudelijke werksessies rond urgente maatschappelijke thema’s, met een focus op het potentieel van ontwerpend onderzoek, werden georganiseerd door AWB, de IABR, het Team Vlaams Bouwmeester, de Vlaamse Vereniging voor Ruimte en Planning, en de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij. We kozen bewust om telkens een zeer gemengd gezelschap uit te nodigen – zowel afkomstig uit België als uit Nederland.

Het gedeelde unieke ruimtelijke systeem van Vlaanderen en Nederland vormde al het vertrekpunt voor de studie De Lage Landen 2020-2100. Een toekomstverkenning in opdracht van in Vlaanderen het Departement Omgeving en het Team Vlaams Bouwmeester en in Nederland de directie Ruimtelijke Ordening van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, en het College van Rijksadviseurs. De studie werd uitgevoerd door een consortium van ontwerpers en onderzoekers onder leiding van AWB en formuleert een aantal ingrijpende ruimtelijke strategieën die de Lage Landen voorbereiden op een duurzame en welvarende toekomst. Op deze inhoudelijke basis, en met de culturele vrijruimte van de biënnale als platform, bouwt het Delta Atelier verder. Zo wordt een traditie doorgezet van werken op het kruispunt tussen culturele manifestatie, ontwerpend onderzoek en kennisuitwisseling.

2018+2020–The Missing Link: Stappen naar een handelingsperspectief

In het Delta Atelier zullen versnellingsmechanismen en –methodes ontworpen en ontwikkeld worden die zonder twijfel grote aanpassingen zullen vergen van onze organisatiestructuren en samenlevingsgewoontes. De overtuigingskracht van beelden en realisaties zal het argument moeten maken voor een werkelijke omslag die gedragen wordt door een grote groep spelers in verschillende posities en vanuit verschillende implementatieniveaus. Ontwerp en ruimtelijke transformaties zien we als hefboom voor de noodzakelijke transities, omdat in de ruimte nieuwe koppelingen en kansen ontstaan. Ontwerp biedt een reality check, maar kan ook de kwaliteiten van een nieuwe situatie aan het licht brengen.

In verschillende stappen wil het Delta Atelier – met ontwerp als argument – strategieën doorontwikkelen, kennis bundelen en ontsluiten, en de “bewijslast” vergaren die wij samen tijdens IABR–2020 op de tafel van maatschappij en politiek willen leggen.

De eerste stap is IABR–2018, in Rotterdam én in Brussel. De tentoonstelling brengt bestaande denkbeelden en vaststellingen samen in een ruimte, als één provocerend toekomstperspectief. Dat moment grijpen we aan om een gezamenlijke werkagenda op te stellen. Waar zijn we zeker van? Wat moet onderzocht en getest worden? Hoe kunnen we starten? Er zullen acht werksessies plaatsvinden gevolgd door een werkconferentie tijdens het slotweekend in Rotterdam. Een tweede werkconferentie vindt plaats in Brussel in het najaar van 2018. Het gezamenlijk traject wordt in kaart gebracht: waar kunnen we samen geraken op twee jaar tijd? De tentoonstelling en de slotconferentie in 2020 vormen de volgende mijlpaal. Hier willen we –minstens in woord en in beeld, maar ook in realisaties op het terrein– tonen wat de vooruitgang is die we hebben geboekt. Dat er handelingsperspectief is. De 43 praktijken die zich in 2017 geëngageerd hebben vormen slechts de eerste lichting. De ambitie van het Delta Atelier is expliciet om een verbindende rol in te nemen tussen (nieuwe) opdrachtgevers, uitdagende cases, innovatieve concepten en beleid. De IABR, AWB en beide bouwmeesters engageren zich daarom als facilitators voor deze nieuwe koppelingen, als “makelaars” van The Missing Link.

iabr.nl

Meer

Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.