aw
b
Architecture Workroom
Brussels

IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad

De ontwikkeling van Noord-Brabant tot een innovatieve en ambitieuze regio ging in het verleden gepaard met een actieve ruimtelijke spreiding. Vandaag kijken bestuurders en burgers aan tegen een aantal grote maatschappelijke uitdagingen. Een alternatieve ruimtelijke visie en een herontwikkeling van het ‘stedelijk tapijt’ dringt zich op. Om te onderzoeken wat die visie en nieuwe  ontwikkelingsmodellen kunnen zijn, sloegen BrabantStad (de Provincie Noord-Brabant en de steden Eindhoven, Helmond, Den Bosch, Tilburg en Breda), vier waterschappen en de Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) de handen in elkaar. Tussen maart 2013 en augustus 2014 werkten ze samen in het IABR-Projectatelier BrabantStad met een onderzoeksteam van ontwerpers: Floris Alkemade Architect, LOLA Landscape Architects en Architecture Workroom Brussels. De resultaten van dit onderzoek, waaronder een indrukwekkend wandtapijt, werden gedocumenteerd en gebundeld in de publicatie ‘Weven aan het stedelijk tapijt’, uitgegeven door de IABR, de Provincie Noord-Brabant en Architecture Workroom Brussels zelf.

Lees het verslag hier

IABR 2014

Noord-Brabant staat voor grote ecologische en sociaal-economische uitdagingen. Tegelijk is de dynamiek en de inventiviteit van de bewoners en ondernemers een enorme kans. Om de uitdagingen te beantwoorden en om de kracht van de samenleving ten volle te benutten, moet de regio op zoek naar visies en methodieken voor het reactiveren van het stedelijk tapijt: een bont mozaïek van stadswijken, intensieve landbouw, lanen, dorpen, industriële activiteiten, beekvalleien, natuurgebieden en kanalen. Het IABR-Projectatelier BrabantStad organiseerde de tijd en de ruimte om met vele actoren te werken op veranderende maatschappelijke opgaven en dynamieken, en om alternatieve ontwikkelingsmodellen te ontwerpen.

Het is de som van vele lokale coalities en projecten die het stedelijk tapijt van Noord-Brabant kunnen reactiveren. Een reeks ontwikkelingsmodellen maakt nieuwe ruimtelijke koppelingen mogelijk. De overheid maakt ruimte voor maatschappelijke dynamiek op voorwaarde dat die ontwikkeling ook mee bouwt aan het antwoord op de grote uitdagingen. Telkens worden economische dragers rond kwalitatief wonen, landbouw, recreatie en innovatief ondernemen gekoppeld aan de wateropgave.

Het stedelijk tapijt is een dynamisch speelveld met bestaande bebouwing en programma’s, met kansen voor toekomstige ontwikkelingen, en met een ecologisch systeem dat onder grote spanning staat. Geen krachtigere manier om dat speelveld vol nieuwe spelregels leesbaar en tastbaar te maken dan door een wandtapijt van 12 meter lang bij 3 meter hoog. Geweven door het Tilburgse TextielLab werd deze tactiele onderlegger voor lokale initiatieven en projecten voor het eerst getoond als onderdeel van IABR- 2014 om daarna door Brabant rond te reizen.

Het IABR-Projectatelier BrabantStad is geen eindpunt. Het is niet louter een spiegel voor het huidige beleid en voor maatschappelijke evoluties, of een verleidelijk maar tegelijk onrealistisch toekomstbeeld. Het is een voorzet voor een alternatieve lezing, een andere attitude en verhaal, en een nieuwe op de praktijk gebaseerde werkmethodiek. Dit proces van samenwerking met vele actoren is een opstap naar een volgend doelgericht, ambitieus toekomstatelier: een laboratorium met een reeks pilot projects samen met lokale coalities van actoren. Het reactiveren van het stedelijk tapijt kan nu beginnen.

Tags

atelier, lopende, samenwerking, denk-tank

Meer

Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.