aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Masterplan—kanaalzone Brussel

De Brusselse kanaalzone is een gebied dat vandaag voor grote sociale en economische uitdagingen staat. De Architecture Workroom begeleidt het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bij de uitwerking van het 'Masterplan Kanaal': een overkoepelende visie voor het gebied dat de huidige ontwikkelingen in de kanaalzone in goede banen moet leiden. 

Het Brussels Hoofdstedelijke Gewest staat vandaag de dag voor een aantal zware sociale, ecologische, en economische uitdagingen. Zo heeft het gebied te maken met een forse bevolkingsgroei en zullen er de komende tien jaar zo'n 70.000 nieuwe woningen bijgebouwd moeten worden. Tegelijkertijd is de werkloosheid in het gewest hoog. En in deze tumultueuze tijd tracht het gewest ook nog eens haar uitstoot van broeikassen te verminderen door mobiliteit en stedelijke ontwikkeling in groene banen te leiden. Het zijn deze gewestelijke uitdagingen die juist in de kanaalzone duidelijk aan het licht komen. Want hier is de werkloosheidsgraad onder de jeugd een van de hoogste van heel Europa, hier vinden we een grote instroom van nieuwkomers, en hier ook vinden we een gebrek aan stedelijke cohesie als gevolg van de wegtrekkende industrie.

Toch heeft de kanaalzone ook een groot potentieel. Ondanks de hoge werkloosheid is het gewest wat bruto binnenlands product betreft de op drie na rijkste regio van Europa. En nu het centrum van de stad verder naar de kanaalzone toetrekt, zien we steeds vaker initiatieven genomen worden om delen van het gebied te ontwikkelen. Aangezien het grondgebied van de kanaalzone onder zeven verschillende gemeenten valt, blijkt het echter moeilijk om tot een integrale aanpak te komen. De huidige middelen van ruimtelijke ordening blijken niet geschikt om op een dergelijke grote schaal te opereren. Hierdoor ontstaat de noodzaak aan een nieuwe overkoepelende visie die de huidige ontwikkelingen in goede banen kan leiden.

Plannen voor een inclusieve, productieve stad

Het gewest grijpt deze uitdaging aan door het Masterplan Kanaal op te stellen, een coherente stadsplanning voor de gehele kanaalzone. De nadruk van dit plan ligt niet op het definiëren van één wenselijke eindsituatie voor de toekomst van de kanaalzone. Er wordt eerder gezocht naar een proces met nieuwe werkwijzen, onderzoeken, en scenario's waarmee gezamenlijk tot een nieuwe strategie gekomen kan worden. Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft drie multidisciplinaire teams uitgenodigd om dergelijke strategieën te bedenken voor de ontwikkelingsmogelijkheden van de kanaalzone. Eén van deze teams zal worden geselecteerd voor de verdere uitwerking van het plan.

De drie teams zijn:

Groupement Alexandre Chemetoff & Associés
Team bestaande uit: Alexandre Chemetoff & Associés (mandataris), Idea Consult en Ecorem.

XDGA
Team bestaande uit: XDGA - Xaveer de Geyter Architecten (mandataris), Michel Desvignes Landschapsarchitecten, Tritel en Prof. Dr. Eric Corijn.

Kanaal Katalysator
Team bestaande uit: DeZwarteHond (mandataris), Studio UC, Lola, Movares, Michiel Dehaene en Sofie Vermeulen.

Tags

Brussel, lopende, denk-tank

Meer

The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.