aw
b
Architecture Workroom
Brussels

G A R D E N— Parckdesign 2012

Parckdesign is een biennale die zich richt op de herinrichting van groene ruimte. Architecture Workroom vormt samen met Atelier le Balto en Eric Troussicot het curatorenteam, en verzorgt de technische ondersteuning van Parckdesign, dat zich richt op de transformatie van braakliggende restruimtes in Brussel.

Waar het accent tijdens de voorgaande edities van Parckdesign vooral lag op het ontwikkelen van stedelijk meubilair in bestaande Brusselse parken, richt de editie van 2012 zich op de herinterpretatie van de braakliggende terreinen, restruimtes en tussenruimtes van Brussel. Door middel van enkele kleinschalige interventies moeten deze terreinen getransformeerd worden om zo de leefbaarheid van de stad te vergroten. Het is de ambitie van het curatorenteam om de fysieke ingrepen nauw af te stemmen op de socio-economische realiteit van de betreffende wijken. Het team tracht zo een bijdrage te leveren aan de opbouw van een duurzame en open samenleving.

Architecture Workroom wil een laboratorium voor interactie opzetten om een meer sociale, economische en omgevingsgebonden aanpak te stimuleren. Hiervoor heeft het curatorenteam onder meer een 'kaart van kansen' ontwikkeld, die een aantal 'blinde vlekken' aan het licht bracht. Dit zijn zones binnen de stad waarin het traditioneel groen vandaag slecht bereikbaar is. Voor de kadrering van het evenement 'Parckdesign 2012' werden de wijken rond het zuidelijk deel van het kanaal als werkterrein gekozen. Daarbinnen zijn een aantal sites aangeduid die de proeftuin vormen voor de ontwikkeling van nieuwe strategieën.

Na de selectie van deze sites werden een aantal multidisciplinaire teams aangeduid om projectvoorstellen in te dienen voor één of meerdere van deze terreinen. De teams vormden samenwerkingen tussen landschapsontwerpers, kunstenaars, architecten en designers. Qua schaal, type, duur van de interventie en de daarmee gepaard gaande kosten waren de ingediende voorstellen allen sterk uiteenlopend. Het is dan ook de taak van het curatorenteam om toezicht te bewaren op hun onderlinge samenhang. Dit hele denk-, ontwerp- en interactieproces zal in de zomer van 2012 uitmonden in een evenement met stedelijke, landschappelijke, aritstieke en participatieve interventies in de openbare ruimte.

Initiatief
Brussel Leefmilieu, Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Curatorenteam
Atelier Le Balto (Berlijn, DE), Eric Troussicot (Bordeaux, FR), Joachim Declerck (Architecture Workroom, Brussel, BE)

Kunstenaars / Ontwerpers
Studio Basta (BE), Wagon Landscaping (FR), Collectif Ost (BE) & Studio Public (FR) &Collectif Etc (FR), Raumlabor (DE),  Marjetica Potrc (SL) & OOZE (NL), Jeanne van Heeswijk (NL) & Marcel van der Meijs Mobiele (NL), Cascoland (NL), 100 Landschafts architektur (DE), Stéphanie Buttier (FR) & Sophie Larger (FR), Lara Almarcegui (ES), Ralf Witthaus (DE)

Tags

Brussel, input/output, lopende, denk-tank

Meer

Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.