aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Festival Kanal Play Ground

Hoe maken we ruimte voor de jonge stad? De Brusselse kanaalzone is één van de meest dicht bebouwde stadsdelen van West-Europa. Ze huisvest de wijken van aankomst voor vele nieuwkomers in de stad. Het is een plek waar de bevolkingsgroei samen gaat met hoge jeugdarmoede en -werkloosheid. Net hier is er een schrijnend gebrek aan woonkwaliteit en collectieve ruimte: parken of pleinen, open of overdekte ruimtes om te spelen, te ontspannen, elkaar te ontmoeten. Ruimtes die zuurstof geven aan de stad, maar ook ruimtes voor talentontwikkeling, gemeenschapsvorming en ondernemerschap. 

www.festivalkanal.be

Debat Atelier de stad in het Paleis voor Schone Kunsten (BOZAR) op 22 oktober (20:00) meer info

Festival Kanal Play Ground zet de kiemen uit om hier verandering in te brengen. In nauwe samenwerking met jongeren, burgers en organisaties wordt collectief onderzocht hoe we de stedelijke ruimte kunnen aanpassen zodat ze de toekomst van deze jongste wijken van België ondersteunt. In 2013 werd een oproep voor artistieke en architecturale voorstellen, installaties en provocaties gedaan. Een tiental interventies hiervan werden gerealiseerd en maken extra ruimte waar we die vandaag niet hebben. Ze nodigen uit tot onverwacht gebruik van ongekende of onderbenutte terreinen en laten ons anders kijken naar de stad in volle transformatie. Tijdens het Festival Kanal Play Ground worden deze nieuwe plekken geactiveerd en geaccentueerd door artistieke installaties en performances, en ingenomen door de spelende stad.

Het festival veroverde tijdelijk de Akenkaai ter hoogte van de voormalige drukkerij van De Post en het terrein dat klaarligt voor de nieuwe trambrug die het Noord-Station met de Heysel zal verbinden. De grote braakliggende terreinen en oude industriële gebouwen aan beide kanten van dit stuk kanaal zijn in volle transformatie. Hier komt een nieuw bruisend stuk stad. Gebouwen rijzen als paddenstoelen uit de grond, zoals de Up-site woontoren en de kantoren van Brussel Leefmilieu. Vele plannen liggen op de tekentafels van ontwikkelaars, architecten en stedenbouwkundigen.

17 september 2014  19u Debat 'Young Cities, From Crisis to Opportunity' 

19 september 2014  19u Lezing Mark Brearley 'Manufacturing Comes to Town' 

20 september 2014  10u Brunch 'A Different City Program'

Festival Kanal Play Ground is een coproductie van Platform Kanal, Kaaiteater en Architecture Workroom Brussels.

Tags

Brussel, in voorbereiding, input/output, samenwerking

Meer

Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.