aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Exploring the metropolitan condition

 

De Nederlandse fotografe Dieuwertje Komen werd door Architecture Workroom in het kader van een residentie gevraagd om de clash tussen het bestaande stedelijke weefsel, het GEN en het weefsel van het de periferie van Brussel te fotograferen en zodoende te documenteren en de potenties van deze gebieden in transitie bloot te leggen. Specifiek aandachtspunt van het traject is de impact van grootschalige infrastructuur en architectuur op de stedelijke realiteit, als mogelijke sturende krachten voor nieuwe stadsontwikkeling.

 

Foto Dieuwertje Komen

De momenteel aan de gang zijnde uitbouw van een regionaal openbaar vervoersnetwerk, het befaamde Gewestelijk Express Netwerk, in en rond Brussel, is meer dan louter een infrastructuurproject. Het schrijft een heel uiteenlopende reeks aan verschillende gebieden en situaties in één systeem in. Stukken stad, landschap, historische dorpen, industrieterreinen en verkavelingwijken, worden zo deel van een metropolitaans Brussel. De grootschaligheid van de bouwwerken staat echter in scherp contrast met het versnipperde weefsel dat ze doorsnijdt. Vandaag treffen we de Brusselse rand dan ook aan in een staat van transitie. De stedelijke transformaties leggen het intrinsieke conflict bloot tussen de visionaire ambities voor de metropool en de historische identiteit van het lokale weefsel. Het is die frictie die wel vaker als vervreemdend omschreven wordt. Het inlijven van het hinterland in de 21ste eeuw en het bouwen aan de metropool Brussel, hoofdstad van Europa, is dan ook geen sinecure. Maar dit neemt niet weg dat het ontstane spanningsveld barst van de mogelijkheden.

Een eerste publiek moment binnen dit onderzoekstraject is een kleine publicatie die, als momentopname, het work in progress aantoont ter gelegenheid van het evenement Open House van de Brusselse kunstenwerkplaatsen en onderdeel van het Kunstenfestival Des Arts. Dit gebeurt in coproductie met het werk Retroterra van de Italiaanse kunstenares Anna Rispoli en haar Spaanse collega Edurne Rubio. Dat werk probeert de relatie tussen stad en gebruikers te vatten door middel van geluidfragmenten en gesprekken. Zo ontstaan een drieledige dialoog in de vorm van narratie, fotografie en cartografie.

Initiatief & Cartografie

Architecture Workroom Brussels

Joachim Declerck (directeur)

Roeland Dudal (directeur)

Thomas Cattrysse (cartografie)

Fotografie

Dieuwertje Komen (http://www.dieuwertjekomen.nl)

Manon van den Bliek (assistent)

Grafische vormgeving

Hans Gremmen (http://www.hansgremmen.nl)

Retroterra

Anna Rispoli & Edurne Rubio (kunstenaars)

Ivan Carozzi (tekst)

Els Viaene (geluid)

Anna Rispoli (directie)

Manuel von Rahden (productie assistent)

Met de steun van de Vlaamse Overheid,VGC en COCOF

Tags

Brussel, atelier, lopende

Meer

The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.