aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Expertadvies— Nieuw Gent

In functie van de opmaak van een geïntegreerd programma voor de verdere ontwikkeling van de sociale woonwijk Nieuw Gent nodigde de Stad Gent een aantal experten uit om advies en input te geven. Architecture Workroom, vertegenwoordigd door Joachim Declerck, trad op als één van de 5 experten die een advies verleenden voor de verdere sociaal-demografische en ruimtelijke ontwikkeling van deze sociale woonwijk.

Nieuw Gent is een herkenbare ontwikkeling, overal in Europa vinden we dergelijke sociale woningbouwprojecten. Het zijn stadsdelen die niet zijn gebouwd in continuïteit met het historische patroon van straten en bouwblokken. Daarentegen zijn het wijken die ruimtelijk en sociaal als min of meer autonome ‘ensembles’ zijn bedacht.

Maar zoals de historiek van deze woonwijk duidelijk maakt, stond Nieuw Gent nooit op zichzelf, het is letterlijk ‘ingeschreven’ in de omliggende verstedelijking, aangezien het is ontwikkeld in de buik van een groot rand-stedelijk bouwblok.

Op een nog hoger schaalniveau, zien we dat het deel uitmaakt van een stadsdeel dat is doorsneden en omgeven door belangrijke infrastructuren (steenwegen, snelwegen, ringvaart, ...), en waarbinnen de woonontwikkeling zich tussen grootschalige stedelijke programma’s op campussen bevindt. We kunnen Nieuw Gent met andere woorden lezen als één van de eiland-ontwikkelingen in dit zuidelijke deel van Gent.

Net als bij andere sociale hoogbouwprojecten in Europa, hangt de cruciale vraag, die zich zowel op ruimtelijk als sociaal vlak stelt, samen met de verhouding van de wijk als eiland tot de stad en de stedelijke samenleving.

Een toekomstgericht ontwikkelingsverhaal voor Nieuw Gent zal dus positie moeten innemen ten aanzien van deze paradox: hoe behouden en versterken we de collectiviteit en de kwaliteit van samenleven in dit stadsdeel, terwijl we Nieuw Gent ook zo sterk mogelijk deel laten zijn van de algemene stedelijke dynamiek?

Tags

Vlaanderen, afgewerkt, expertise

Meer

Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Vacature— Inhoudelijke Medewerker (m/v)
Vacature— Ervaren Projectleider (m/v)
Vacature— Productie Coordinator (m/v)
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.