aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel

Architecture Workroom werd geselecteerd door het Brussels Hoofdstedelijk Gewest als curator van een tentoonstelling over “hedendaagse architectuur in Europa”, een initiatief in het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie.

Brussel wordt vandaag geconfronteerd met belangrijke maatschappelijke uitdagingen. De bevolking zal de komende jaren toenemen en ondermeer werkgelegenheid, mobiliteit en publieke voorzieningen, zoals scholen en sportinfrastructuur, vereisen verhoogde aandacht. De tentoonstelling Bouwen voor Brussel betoogt dat een krachtig architecturaal en stedenbouwkundig beleid een antwoord kan bieden op deze maatschappelijke problemen. De grootstedelijke uitdagingen zijn een kans voor Brussel om zijn ambities scherp te stellen en de stad van morgen te bouwen.

In de zoektocht naar oplossingen richt Bouwen voor Brussel de blik op andere grote Europese steden. Steden zoals Madrid, Zürich, Hamburg of Rotterdam voerden de afgelopen jaren een krachtdadige politiek om de stad te moderniseren en leefbaarder te maken. Ingrijpende stedelijke transformaties stimuleerden de economische ontwikkeling en creëerden werkgelegenheid, maakten de stad beter toegankelijk voor het openbaar vervoer en slaagden erin voldoende betaalbare woningen op te richten en het stedelijk weefsel en de publieke ruimte te herstellen.

Bouwen voor Brussel onderzoekt hoe architecturale en stedenbouwkundige projecten van hoge kwaliteit een antwoord kunnen bieden op de maatschappelijke uitdagingen van de Europese stad. De tentoonstelling presenteert aan de hand van maquettes, films, plannen en foto’s een selectie van projecten van Rem Koolhaas / Office for Metropolitan Architecture, Peter Zumthor, MVRDV, Lacaton & Vassal, Christ & Gantenbein en Office Kersten Geers David Van Severen. Tegelijk onderzoekt de tentoonstelling de mogelijke betekenis van deze visies en projecten voor de belangrijkste Brusselse uitdagingen.

Praktisch 
van 09.10.2010 tot 28.11.2010
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

Initiatief
Brussels Hoofdstedelijk Gewest
In het kader van het Belgisch Voorzitterschap van de Raad van Europese Unie.

Coproductie
Architecture Workroom, Bozar Architecture, A+ Belgisch Tijdschrift voor Architectuur

Tags

Brussel, afgewerkt, input/output, denk-tank

Meer

Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Vacature— Inhoudelijke Medewerker (m/v)
Vacature— Ervaren Projectleider (m/v)
Vacature— Productie Coordinator (m/v)
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.