aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Tentoonstelling—Architecture for Justice

In het voorjaar van 2011 vond de tentoonstelling 'Architecture for Justice' plaats met als onderwerp het justitiepaleis van Brussel. Aanleiding hiervoor was de openbare ideeënwedstrijd 'Brussels Courthouse, Imagine the future!' die het Federale overheidsdienst Justitie en de Regie der gebouwen organiseerden in 2010. Architecture Workroom werd uitgenodigd als gastcurator.

Geen gebouw is zo veelbesproken als het justitiepaleis van Brussel. Gebouwd tussen 1866 en 1883 door Joseph Poelaert, is het uitgegroeid tot een icoon van de Belgische architectuur. Dit monumentale symbool van de rechtstaat bepaalt de skyline van de hoofdstad. Vandaag voldoet het echter niet meer aan eisen op het vlak van veiligheid en functionaliteit. Ook de maatschappelijke rol van justitie is veranderd. Er is met andere woorden nood aan een sterke visie om het justitiepaleis zowel te moderniseren als te beschermen. 

Met het oog op deze uitdagingen werd de internationale ideeënwedstrijd Brussels Courthouse, Imagine the Future! gelanceerd. Doel: de toekomstige functies van het justitiepaleis en de onmiddellijke omgeving onderzoeken. Deelnemers hadden de keuze tussen twee scenario’s: ofwel blijft het gebouw als gerechtshof functioneren, ofwel verdwijnt die functie definitief.

Bijna 200 teams, uit binnen- en buitenland, namen deel aan de wedstrijd. De tentoonstelling toont een dertigtal inzendingen en belicht een brede diversiteit aan invalshoeken. Het was niet enkel de bedoeling de winnaars op een podium te zetten. De tentoonstelling is opgebouwd rond vijf belangrijke uitdagingen voor de toekomst van het justitiepaleis, waarop de gepresenteerde ideeën en voorstellen antwoorden biedden:

Samen met de veiligheid- en bouwhistorische studies vormen de resultaten van de internationale ideeënwedstrijd en deze tentoonstelling een sterk vertrekpunt voor de opmaak en implementatie van een toekomstproject voor het justitiepaleis en het omliggende stadsdeel.

Praktisch
31.03.2011 tot 15.05.2011
Paleis voor Schone Kunsten, Brussel

Initiatief
Regie der gebouwen, Federale overheidsdienst Justitie

Coproductie
Architecture Workroom, Regie der gebouwen, Federale overheidsdienst Justitie,
Bozar Architecture, A+ Belgisch Tijdschrift voor Architectuur

Info wedstrijdwww.brusselscourthousecontest.be

Tags

Brussel, afgewerkt, input/output

Meer

With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.