aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Eurometropolitane Blauwe Ruimte

Architecture Workroom onderzocht met het project van de 'Eurometropolitane Blauwe Ruimte' de mogelijkheden van een grensoverschrijdend project langs het waternetwerk van de Frans-Belgische Eurometropool. Het idee werd ontwikkeld tussen april en december 2014. Het bouwt verder op de aanbevelingen, inzichten en ideeën ontwikkeld tijdens het Internationaal Atelier Eurometropolis (voorjaar 2013), en in de nota ‘Park van de Eurometropool’ geschreven door Pierre Got, Karel Debaere en Oriol Clos (februari 2014).

Van april tot mei 2014 werden de kennis, lopende projecten en prioriteiten in kaart gebracht én werden mogelijke ontwikkelingsrichtingen geschetst, tijdens twee coproductie-ateliers met stedenbouwkundigen en andere experten uit de regio (partners). Hierop volgde een reeks van kleinere workshops en bilaterale gesprekken met partners en actoren (juni tot september 2014). Tijdens het najaar van 2014 werd het project aangescherpt en verfijnd via een reeks presentaties en gesprekken met de Blauw-Groene commissie, het Forum van de Eurometropool. Gedurende het hele proces werd de ontwikkeling van het project begeleid en gevoed door het Atelier 2030. Op geregelde tijdstippen werd ook overlegd met de auteurs van de nota ‘Park van de Eurometropool’. 

Het gebied met Lille, Kortrijk en Doornik als ankerpunten omvat vandaag delen van twee landen en van drie regio’s. Eeuwen lang ontwikkelde dit gebied als een samenhangend landschappelijk, stedelijk en economisch netwerk, met de rivieren en kanalen als ruggengraat. De grensoverschrijdende samenwerking binnen de Eurometropool pikt de draad van die gedeelde geschiedenis op. Door de krachten te bundelen ontstaat de noodzakelijke ‘massa’ om de regio nationaal en internationaal te positioneren.

De Eurometropool staat voor een aantal uitdagingen en ondergaat een aantal transformaties die specifiek zijn voor deze grensoverschrijdende regio. Zo staat de sterke industriële traditie (maak-industrie) onder toenemende druk van wegtrekkende productie. Tegelijk staan toegepast onderzoek en innovatie nog te zwak in de verschillende ‘vleugels’ van de Eurometropool. Zo komt de attractiviteit van de regio voor nieuwe bedrijven én voor bewoners in het gedrang (braindrain). Het feit dat deze regio een zeer verspreide bebouwing kent, met vele gehuchten, dorpen en stadskernen, wordt dan een zwakte ten opzichte van de aantrekkelijke steden in de wijde omgeving. Een ambitieus toekomstproject dat de beschikbare ruimte via vele concrete initiatieven en transformaties op nieuwe manieren weet te benutten en te organiseren, kan mee het antwoord bieden op de specifieke uitdagingen en urgenties, én kan (letterlijk) ruimte maken voor ontluikende dynamieken en gewenste ontwikkelingen. 

Tags

Vlaanderen, atelier, afgewerkt, denk-tank

Meer

Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.