aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Eurodelta 2030 - 2100

In het kader van een overeenkomst tussen Nederland en Vlaanderen besliste Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams Bouwmeester, Het Nederlandse Ministerie voor Infrastructuur en Milieu en het Nederlandse College van Rijksadviseurs om de gezamenlijke studie ‘Eurodelta 2030-2100’ op te starten. Het onderzoeksteam bestaat uit Architecture Workroom Brussels, FAA/XDGA, Alterra WUR, WEST 8, POP/Jelte Boeijenga, Technum, IABR/UP. Het team krijgt van november 2014 tot eind 2015 de opdracht om te verkennen wat de relevante vraagstukken en potenties, binnen het brede toekomstperspectief van 2030 tot  2100, voor Nederland en Vlaanderen zijn. Dit binnen de ruimtelijke context van het decentraal verstedelijkte deltagebied van Rijn, Maas en Schelde: de Eurodelta. 

AWB; XDGA; FAA; West8

Verschillende geografen, stadshistorici, statistici, ecologen, ontwerpers en economen hebben het gebied van de Eurodelta meermaals als één systeem erkend en beschreven. Dit deltagebied is de stedelijke, ecologische en sociaal-economische eenheid waarbinnen een specifieke, interne dynamiek waarneembaar is en via dewelke zowel Vlaanderen als Nederland zich zou kunnen positioneren in Europa en de wereld. ‘Zou’, want vooralsnog is de Eurodelta geen herkenbare realiteit of een gezamenlijk project dat leeft in de hoofden van zijn bewoners. Een sterk ontwikkelingsverhaal dat urgentie koppelt aan potentie en dat actoren weet te overtuigen en mobiliseren is vandaag nog niet geschreven. Het consortium stelt daarom voor om de studie te organiseren als een testplatform: een atelier waarbinnen beleidsmakers, wetenschappers en prominente figuren, aangejaagd door proactieve ontwerpkracht, met elkaar een wervend ontwikkelingsverhaal voor de Eurodelta Metropool schrijven. 

Het is duidelijk dat Nederland en Vlaanderen sinds 1830 diametraal tegenovergestelde ruimtelijke plannings- en sturingsfilosofieën hebben ontwikkeld en toegepast. Waar de collectieve ruimtelijke organisatie in Nederland een noodzaak was en is (een land onder de zeespiegel), groeit in Vlaanderen recent pas de urgentie en het draagvlak voor een meer proactief en regisserend ruimtelijk beleid. Deze studie komt dan ook op een moment dat de Nederlandse praktijk en beleid zoeken naar buitenlandse inspiratie voor een planning die de ‘energieke samenleving’ maximaal weet te benutten; en omgekeerd: Vlaanderen onderzoekt op welke manier de sturingscapaciteit kan worden ontwikkeld om de private baten en maatschappelijke kosten van de ruimtelijke ontwikkeling in een nieuw evenwicht te krijgen, met aangepaste planningsinstrumentarium.

Het consortium gebruikt de werkhypothese dat beide, uiterste vormen van planning vandaag op zoek zijn naar een nieuwe ‘middle ground’. Daarbij zal steeds zowel worden onderzocht en besproken ‘wat’ de mogelijke toekomst kan zijn, en ‘hoe’ die kan worden bereikt.  Door telkens de ontwikkelingsrichtingen (inhoud / toekomstbeeld / streefbeeld) én de beleidstypologie (sturingsfilosofie / ontwikkelingslogica / …) te exploreren, zal deze studie de gelijktijdige heroriëntatie in het ruimtelijk domein in Vlaanderen en Nederland waar mogelijk voeden. Op die manier wordt niet enkel aan intenties, maar aan een handelingsperspectief richting 2100 gebouwd.

Tags

Vlaanderen, atelier, lopende, samenwerking, denk-tank

Meer

Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.