aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het departement Ruimtelijke Ordening van Vlaanderen bereidt een nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen voor als opvolging van het huidige Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Architecture Workroom werkt mee aan de opdracht om een innovatieve en samenhangende visievorming en conceptontwikkeling te ondersteunen bij de overgang van het Groenboek naar het Witboek Beleidsplan Ruimte.

Corine Landcover Noord-Europa

In Vlaanderen worden reeds verschillende studies uitgewerkt die de opmaak van het nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen moeten voeden. Maar tegelijkertijd vinden we ook nog een aantal ‘lacunes’ in de bestaande expertise. Zo zijn er belangrijke internationaal gangbare concepten die in de ruimtelijke ordening in Vlaanderen nog onvoldoende gekend zijn of onvoldoende toegepast worden in de uitwerking van een visie op ruimtelijke ordening op lange termijn. Om een dergelijke visie richting 2050 op te stellen heeft de RWO een opdracht uitgeschreven om drie internationale conceptstudio’s te organiseren rond drie pertinente uitdagingen van het ruimtelijk beleid in Vlaanderen.

Architecture Workroom is gekozen om deze drie conceptstudio's op te stellen en te begeleiden. In tweedaagse workshops worden internationale experten en ontwerpers uitgenodigd om ‘concepten’ te ontwikkelen met betrekking tot deze drie specifieke thema’s. De eerste zal zich richten op de landschapsontwikkeling van Vlaanderen. De tweede tracht een levenscyclusanalyse op te stellen voor ruimtelijke ontwikkeling. En het laatste conceptatelier onderzoekt welke economische ontwikkelingen nodig zijn voor een gezonde en kwalitatieve leefomgeving. De ideeën die hieruit voortkomen worden vervolgens door ontwerpbureaus GRAU en H+N+S Landscape Architects verder uitgewerkt in een ontwerpend onderzoek. Zo kunnen de concepten getest worden in hun vertaling naar beleid, om tenslotte verwerkt te worden tot ‘bouwstenen’ die ingezet kunnen worden voor de uitwerking van het Beleidsplan Ruimte Vlaanderen.

Om ervoor te zorgen dat de internationale experten inhoudelijk niet een generiek, maar juist een specifiek gesprek kunnen voeren, en om te garanderen dat de ontwikkelde concepten en visies kunnen ‘landen’ in de Vlaamse realiteit en in de opmaak van het BRV, stelt Architecture Workroom een werkwijze voor die wordt gekenmerkt door: (1) een inbedding van de drie studio’s in een doorlopend proces van ontwerpende analyse en vertaling, (2) de inbreng van expertise aan de hand van concrete cases, en (3) de nadrukkelijke verbinding met het governance-vraagstuk en het politiek-maatschappelijke debat.

Participants Studio 01:

Paola Viganò - Studio Associato Bernardo Secchi Paola Viganò Lars Lerup - Rice University School of Architecture  Sven Stremke - Assistant Professor Landscape Architecture at Wageningen University Lodewijk Van Nieuwenhuijze -  H+N+S  landschapsarchitecten Pieter Schengenga - H+N+S  landscape architects Ido Avissar - GRAU architects and urbanists Erwan Bonduelle - GRAU architects and urbanists Bart Vink - Ministry of Infrastructure and the Environment the Netherlands

Tags

Vlaanderen, atelier, lopende, denk-tank

Meer

Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.