aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken

Onze stedelijke samenleving verandert snel. Bevolkingsgroei, veranderende economieën, ecologische bedreigingen en toenemende ongelijkheid en diversiteit leiden tot nieuwe vragen voor regio's, steden en wijken in zowel Turkije als België. Dit seminar onderzoekt hoe architecten en stedenbouwkundigen nieuwe visies ontwikkelen en hun praktijk innoveren door nieuwe design tools en processen uit te vinden om de samenleving te helpen reageren op deze hedendaagse uitdagingen.

© Gauthier Oushoorn

Wat België en Turkije gemeen hebben is niet enkel hun indrukwekkende architectuurcultuur, maar ook dat ze beiden een golf van verstedelijking doormaken waarop ze als samenlevingen antwoorden moeten bieden. De migratie naar Turkse miljoenensteden is qua proporties onvergelijkbaar met de demografische groei van de kleine en grote Belgische steden. Tegelijk staan beide stedelijke regio’s voor vergelijkbare uitdagingen op vlak van stadsuitbreiding, reconversie van oude stadsdelen, ecologie en water, mobiliteit, of toenemende ongelijkheid en diversiteit. Om mee te kunnen ontwerpen aan antwoorden op deze vraagstukken, zoeken hedendaagse architectuurpraktijken in België en Turkije naar de vrije ruimte naast de dominante en vaak pragmatische bouwcultuur. Daar ontwikkelen en verbeelden ze confronterende analyses, nieuwe stedelijke visies of bouwpraktijken die vervolgens hun weg zoeken naar de mainstream praktijk en naar het beleid. Op 24 november wisselen architecten tijdens een colloquium in het Grand-Hornu hun overtuigingen, visies en hun werkmethodieken uit.

De kracht en relevantie van architectuur is dat ze mee bouwt aan de fysieke leefomgeving. Tegelijk zijn het de cultuur van verstedelijking, van (ruimtelijk) beleid, en van opdrachtgeverschap, die bepalen aan welke ruimtelijke toekomst architectuur en architecten mee kunnen bouwen. Zo is België onderdeel van één van de oudste en meest dicht verstedelijkte rivierendelta’s van de wereld. Ten midden vruchtbare gronden en waterwegen groeide een netwerk van relatief kleine historische steden, met daartussen vele dorpen en gehuchten. Tijdens de tweede helft van de 20e eeuw werd de steile groei van bevolking, economie en welvaart in die delta gekoppeld aan een politiek van doorgedreven suburbanisering. Hoewel de problemen en maatschappelijke kosten van deze verstedelijkingsvorm algemeen bekend en erkend zijn, bouwen we vandaag nog stevig verder aan deze ‘verspreide stad’. De cruciale vraag die dit oproept is of de aanhoudende bevolkingsgroei in en rond de grote en middelgrote steden kan worden gezien als de hefboom voor een daadwerkelijke trendbreuk in de ruimtelijke ontwikkeling; of is dit eerder de nieuwe brandstof voor de reeds sputterende motor.

De demografische groei in Belgische steden lijkt wel anekdotisch wanneer we die meten aan de golf van verstedelijking in Turkije. De migratie naar een metropool als Istanbul is zo krachtig dat elke poging om die te begeleiden bij voorbaat lijkt te falen. Zo strookt de visie voor een metropool van 18 miljoen inwoners die in het allereerste masterplan voor Istanbul uit 2009 al lang niet meer met de realiteit van een stad die goed op weg is naar een bevolking van 24 tot 26 miljoen inwoners. Een dergelijke stedelijke groei leidt tot bouwopgaven van een schaal die in West-Europa niet voorkomen. Maar een dergelijke urbanisatie leidt tegelijk tot een enorme druk op de bestaande steden en wijken, op hun infrastructuren en op hun fysieke, economische en sociale weefsels. Openbaar vervoer en mobiliteit, het beheer van (drink)water, de toekomst van waardevol stedelijk weefsel en patrimonium, of de toegang tot publieke ruimtes en voorzieningen, worden plots acute vraagstukken en staan daardoor centraal in het maatschappelijke en politieke debat. Ook hier is duidelijk dat de ‘verstedelijking op automatische piloot’ niet bijdraagt aan de oplossing maar wel aan het groeiend aantal problemen en conflicten.

In twee verschillende contexten werken architectuurpraktijken in België en Turkije op twee erg verschillende manieren aan de transformatie van hun leefomgeving. Enerzijds zoeken en rekken ze de ruimte voor kwaliteitsvolle transformaties en uitbreidingen van het huidig verstedelijkingsproces maximaal op. Anderzijds engageren ze zich actief in de zoektocht naar alternatieve strategieën die de kracht en de dynamiek van de stad gebruiken om antwoorden op de grote maatschappelijke uitdagingen te bieden. Ondanks de evidente verschillen tussen de historische patronen en de intensiteiten van de huidige verstedelijking zijn een aantal uitdagingen waar beide landen voor staan vergelijkbaar. Rond drie van deze opgaves brengt de conferentie ontwerpers en experts uit België en Turkije samen. Ze gaan in gesprek over waar en hoe ze ruimte vinden of maken om ruimtelijke kwaliteit te realiseren, en over hoe ze via ontwerp alternatieven weten te ontwikkelen en verbeelden, die ze vervolgens deel weten te maken van het publiek debat – en eventueel van het toekomstige beleid. 

PROGRAMMA

10u00: Inleiding over de Belgische en Turkse context

Wat is de politieke en sociale context waarin architecten werken in België en in Turkije? Introductie op de belangrijkste maatschappelijke uitdagingen en demografische evoluties waar nieuwe praktijken mee geconfronteerd worden.

Asu Aksoy (TR) – Istanbul Bilgi University
Benoît Moritz (BE) bestuurslid A+, architect en stedenbouwkundige MSA, ULB 

11u00 – 12u30: Gesprek over ‘architectuur en territoriale ontwikkeling’

Hoe gaan we vandaag om met de metropolitane schaal? Uitwisseling over architectuurpraktijken die gebieden proberen te begrijpen via projecten op grote schaal die de maatschappij in beweging brengen.

Selva Gürdoğan en Gregers Tang Thomsen (TR) – Superpool
Freek Persyn (BE) – 51N4E
Nadia Casabella (BE) – 1010 Architecture Urbanism, ULB

12u30 – 14u00: LUNCHPAUZE

14u00 – 15u30: Gesprek over de ‘herdefinitie van de publieke ruimte’

Het ontwerp van de publieke ruimte is een instrument om partijen samen te brengen: politici, burgers, architecten… Hoe herdefiniëren we de publieke ruimte? Durven we nog subversief te zijn? Uitwisselingen over praktijken die balanceren tussen inrichting en toe-eigening van de openbare ruimte.

Gökhan Kodalak (TR) – Aboutblank, Cornell AAP

Benoît Moritz (BE) bestuurslid A+, architect en stedenbouwkundige MSA, ULB

Christophe Mercier (BE) – Suede36

15u30 – 16u30: Gesprek over ‘Architectuurrealisaties en voorstellen die het systeem omkeren’

Architectuurbureaus in België en Turkije zoeken naar vrijhavens buiten de heersende en vaak louter pragmatische architectuurpraktijk. Uitwisseling over praktijken die het gebruikelijke pragmatisme overstijgen.

Hülya Ertaş (TR) – hoofdredacteur XXI magazine
Pieter T’Jonck (BE) – hoofdredacteur A+

16u30 – 17u00: Conclusie

Joachim Declerk (BE) – AWB
Asu Aksoy (TR) – Istanbul Bilgi University

Colloquium – Architectuur in België en Turkije: nieuwe praktijken

24 november 2015

10u00 – 17u00

Grand-Hornu, Hornu

Taal: Engels

Ticket  €15|€5 (professionelen|studenten)

Meer info + reservaties: reservations@grand-hornu.be

Coproductie: Centre d’innovation et de design au Grand-Hornu, Architecture Workroom Brussels, A+ Architecture in Belgium

In het kader van Europalia Turkije.

Meer

Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.