aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)

   

Transitie— Leren, leven en werken in 2050

De wereld verandert snel. Door technologische ontwikkelingen zullen er banen verdwijnen en nieuwe bijkomen. De… meer

Werkatelier II— Delta Atelier Beheer

Via een betere samenwerking tussen stadsontwikkeling, stadsbeheer en maatschappelijke ontwikkeling kunnen en moeten we de… meer

Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel

3de Air For Schools workshop i.s.m. Filter Café Filtré Atelier – Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel.

Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent

Architecture Workroom Brussels is samen met de Universiteit Gent (prof. Griet Roets, Vakgroep Sociaal Werk… meer

Water+Land+Schap goedgekeurd

Vlaams minister van Omgeving, Natuur en Landbouw Koen Van den Heuvel trekt €5.750.000 uit voor… meer

Urbanising in Place— Rosario Workshop

Van 6 tot 9 maart waren twee van onze teamleden, Bram en Chiara, in Rosario… meer

Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters

Naar aanleiding van de herontwikkeling van het stationsgebied Gent Sint-Pieters, lanceert de Stad Gent een… meer

Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie

Door het verstedelijkingsproces dreigt de beherende rol van kleine spelers… meer

IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier

Nederland en Vlaanderen maken samen deel uit van een en hetzelfde unieke ruimtelijk systeem in… meer

Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros

De stad Antwerpen wil inzetten op een vernieuwingsproces van de… meer

CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw

Met de concepstudie ‘Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw’… meer

IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H

Biennale, gemeente en havenbedrijf samen aan de slag in stadshaven M4H De haven van Rotterdam, een… meer

IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken

In 2050 telt de regio rond Gent 100.000 inwoners meer… meer

Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied

Het Oost-Vlaams Kerngebied verwacht tegen 2050 een bevolkingstoename van 15 à 25%. In het IABR-Atelier… meer

IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject

Het IABR-Atelier Rotterdam grijpt in de komende vier jaar de… meer

IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten

Het IABR–Atelier Rotterdam onderzoekt en test de komende drie jaar hoe de energietransitie een driver… meer

Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap

Het weer in Vlaanderen wordt grilliger. Juni 2016 was heel nat, juni 2017 extreem droog.… meer

Water as Leverage for Resilient Cities: Asia

Samen met de Nederlandse watergezant Henk Ovink en de IABR lanceerden we het initiatief Water… meer

THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices

THE MISSING LINK De Internationale Architectuur Biennale Rotterdam (IABR) zet de biennale-… meer

Atelier Zennevallei

De Zennevallei is een regio waar historische industriële panden en… meer

Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020

Rijksbouwmeester Floris Alkemade, Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en architect Joachim Declerck benoemd tot curatoren… meer

Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie

Samen met Tractebel, Wim Rasschaert advocaten, Michiel Dehaene en 51N4E werd AWB in opdracht van… meer

Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken

De stad Antwerpen wil inzetten op een vernieuwingsproces van de stad.… meer

Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject

Met het team 51N4E en antropologe Ruth Soenen (Simply Community)… meer

Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject

Het ontwerpteam ‘Architecture Workroom Brussels – 51N4E – Tractebel – Rebel - Simply Community’ is… meer

Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek

De stad Torhout wil in de nabije toekomst investeren in de vernieuwing en versterking van… meer

Atelier Brussel— De Productieve Metropool

In het kader van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR… meer

Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool

In het kader van het IABR Atelier Brussel Productieve Metropool,… meer

Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever

Samen met 51N4E (en met Technum en Rebel in ondersteuning) werd Architecture… meer

Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge

Samen met Maat-ontwerpers en Voorland is Architecture Workroom aangesteld door de Stad… meer

Gent Muide-Meulestede

Muide-Meulestede is een woonwijk, gelegen op een schiereiland in het… meer

IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad

Het projectatelier Utrecht is opgestart naar aanleiding van de 7e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam 2016,… meer
Vlaanderen, atelier, lopende, samenwerking, denk-tank

Eurodelta 2030 - 2100

In het kader van een overeenkomst tussen Nederland en Vlaanderen besliste Ruimte Vlaanderen, Team Vlaams… meer
Vlaanderen, atelier, afgewerkt, denk-tank

Eurometropolitane Blauwe Ruimte

Architecture Workroom onderzocht met het project van de 'Eurometropolitane Blauwe Ruimte' de mogelijkheden van een… meer
Vlaanderen, atelier, lopende, samenwerking

Metropolitaan Kustlandschap 2100

Architecture Workroom werkte mee aan het ontwerpend onderzoek van het traject 'Metropolitaan Kustlandschap 2100’. Samen… meer
atelier, lopende, samenwerking, denk-tank

IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad

De ontwikkeling van Noord-Brabant tot een innovatieve en ambitieuze regio ging in het verleden gepaard… meer
Vlaanderen, lopende, samenwerking, denk-tank

Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)

Naar aanleiding van het 25-jarig bestaan van de Vlaamse Landmaatschappij werkt Architecture… meer
Vlaanderen, atelier, lopende, samenwerking, denk-tank

Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst

In 2012 vroegen de stadsdiensten strategische planning en ruimtelijke planning van de Stad Aalst gezamenlijk… meer
Vlaanderen, lopende, samenwerking, denk-tank

Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap

In opdracht van het Instituut voor Landbouw- en Visserijonderzoek en het Team… meer
Brussel, Vlaanderen, atelier, lopende

Atelier— In Between

Atelier In Between is een beleidsvoorbereidend traject, in opdracht van het Agentschap… meer
Vlaanderen, atelier, lopende

Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent

Om tot een ontwikkelingsvisie te komen voor de SIDAPLAX site te Gentbrugge,… meer
Vlaanderen, atelier, afgewerkt, denk-tank

Internationaal Atelier— Eurometropolis

Gedurende twee dagen werden internationale experts uitgenodigd tijdens een prospectief internationaal atelier,… meer
Vlaanderen, afgewerkt, expertise

Expertadvies— Nieuw Gent

In functie van de opmaak van een geïntegreerd programma voor de verdere… meer
Vlaanderen, atelier, afgewerkt

Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen

Projectontwikkelaar Re-Vive werkt aan een ontwikkelingsvisie voor een terrein in Kapellen. Het… meer
Vlaanderen, lopende, samenwerking, denk-tank

Vlaanderen als Ontwerp— Atelier

Het tentoonstellingsproject The Ambition of the Territory, geconcipieerd voor het Belgisch Paviljoen… meer
Vlaanderen, afgewerkt, denk-tank

Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen

De verstedelijking van Vlaanderen rukt steeds verder op. Het traditionele model van de vrijstaande woning… meer
Brussel, lopende, denk-tank

Masterplan—kanaalzone Brussel

De Brusselse kanaalzone is een gebied dat vandaag voor grote sociale en… meer
Brussel, afgewerkt, samenwerking

Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren

Als onderdeel van een multidisciplinair team, stond Architecture Workroom Brussels in voor… meer
atelier, lopende

Making City—Atelier Istanbul

De gemeente Arnavutköy, gelegen in het noord-westen van Istanbul, heeft als ambitie het ontwikkelen van… meer
Brussel, atelier, lopende

Exploring the metropolitan condition

  De Nederlandse fotografe Dieuwertje Komen werd door Architecture Workroom in het kader van een residentie… meer
Brussel, atelier, afgewerkt

Master Class—120% Brussels

Om vernieuwende ideeën te genereren voor de stedelijke ontwikkeling van Brussel, heeft… meer
Brussel, atelier, lopende

Stadstraject—Kanaalzone Brussel

Het Brussels stadscentrum verschuift in de richting van het kanaal. Deze kanaalzone is in volle… meer
Brussel, atelier, afgewerkt, lopende, denk-tank

Programma—Bouwen voor Brussel

Op welke manier kunnen we architectuur en stedenbouw inzetten om de grote maatschappelijke uitdagingen van… meer
Vlaanderen, atelier, lopende, denk-tank

Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen

Het departement Ruimtelijke Ordening van Vlaanderen bereidt een nieuwe Beleidsplan Ruimte Vlaanderen… meer

Filter

Vlaanderen, atelier, lopende, samenwerking, denk-tank, afgewerkt, Brussel, expertise
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.