aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool

In het kader van het IABR Atelier Brussel Productieve Metropool, zijn Plusoffice / Wrkshp Collectif en het team rond CENTRAL / Maxime Delvaux / Eva Le Roi geselecteerd na een open oproep die samen met de Brusselse Overheid werd gelanceerd om ontwerpend onderzoek uit te voeren naar de gewenste typologieën voor een kwalitatieve verweving van wonen en werken in de stad.  47 ontwerpteams uit meer dan 8 landen hebben zich hiervoor kandidaat gesteld. Van de vijf weerhouden kandidaten zijn deze 2 ontwerpteams aangesteld om via telkens twee testgebieden de uitdagingen en de toekomst van de productieve wijken te verkennen en te verbeelden.

(c) Bas Bogaerts

De 5 geselecteerde ontwerpteams die uitgenodigd werden om hun visie op de opgave te ontwikkelen en een offerte in te dienen waren: 

De opdracht bestaat uit het uitvoeren van ontwerpend onderzoek voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Er wordt ingezoomd op 4 specifieke cases, telkens in nauwe samenwerking met de betrokken overheidsactoren in Brussel. De 2 geselecteerde teams zullen zich elk over 2 gekoppelde sites buigen. Via ontwerp zal de potentie en de noodzakelijke ruimtelijke condities onderzocht worden in deze gebieden die nodig zijn om een vitale rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van productieve wijken in het metropolitane gebied van Brussel, waar wonen en werken kwalitatief verweven zijn. Er worden concrete ruimtelijke voorstellen verwacht die inzetbaar zullen voor de reële ontwikkelingspraktijk. Deze trajecten zullen inhoudelijk gevoed worden door urban meetings waarbij ook kennis uitgewisseld wordt met de Vlaamse onderzoekstrajecten én met internationale experts. De tussentijdse en uiteindelijke resultaten zullen deel uitmaken van tentoonstellingen en publieksprogramma’s in de IABR Rotterdam én in BOZAR Brussel.

De cases die het onderwerp uitmaken van het ontwerpend onderzoek situeren zich in volgende wijken (onder voorbehoud van wijzigingen): Masui (Schaarbeek, Brussel), Birmingham (Anderlecht), Biestebroek (Anderlecht), Delta (Oudergem, Elsene, Watermaal Bosvoorde).

Meer informatie over het Atelier Brussel Productieve Metropool vindt u hier.

Meer

Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Vacature— Hosts You Are Here (m/v)
Vacature— Inhoudelijke Medewerker (m/v)
Vacancy— Interim Communication & Documentation support (m/v)
Vacature— Medewerker onthaal & logistiek (m/v)
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.