aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters

De tweede editie van de Brussels Urban Landscape Biennial (BULB) wil het grote publiek sensibiliseren voor het belang van water en de bijhorende cycli in het stedelijke landschap, met workshops, research by design, een tentoonstelling, een colloquium, curated walks en lezingen.

In deze context wordt de tentoonstelling Rising Waters - Shaping Our Gardens, Street And Urban Valleys, samengesteld door Joachim Declerck (Architecture Workroom Brussels), gehouden in het Paleis voor Schone Kunsten. Het is een samenwerking tussen Architecture Workroom Brussels, BOZAR, Bureau Bas Smets, Latitude Platform, JNC International en Taktyk. Met de medewerking van de kunstenaars Christian Barani, Andrea Caretto & Raffaella Spagna, Gauthier Oushoorn en Superflex.

 

LOOP Studio (Alexis Jacob & Nicolas Storck)

Water maakt van deze 'blauwe' planeet een uniek en leefbaar ecosysteem, onder meer voor de mens. Maar het is ook een van de grootste en meest zichtbare bedreigingen: er is te weinig, te veel en te vuil water. Met de opwarming van de aarde verhoogt de frequentie en intensiteit van hevige regenval en van periodes van droogte, zoals deze zomer. Dit vraagt om een transformatie van onze steden en landschappen zodat ze met die extreme schommelingen in regenval en temperatuur om kunnen. De opdracht is in essentie eenvoudig: we moeten in de hele stad letterlijk plaats maken voor water. Een stad als Brussel, die over beekvalleien en het moeras van de Zenne heen is gebouwd, moet opnieuw kunnen werken als een 'spons'. Door de afvoer van water te vertragen en meer water te laten infiltreren in de bodem, vermijden we dat hevige regenval leidt tot overstromingen en zorgen we voor een buffer in periodes van droogte.

Zoals bij de transitie naar hernieuwbare energie of naar een circulaire economie is het veel makkelijker om te formuleren en te beslissen wat er moet gebeuren, dan om het effectief tot uitvoering te brengen. We zijn namelijk gaan leven in de illusie dat er wel altijd een extra technologische of infrastructurele oplossing zal bestaan, en dat we onze leefruimte en -wijze dus niet hoeven aan te passen om antwoord te bieden op grote veranderingen en uitdagingen. Vandaag is duidelijk dat de ruimte die nodig is voor een gezond en veerkrachtig watersysteem enkel kan worden gemaakt op de plaatsen waar we nu tuinen, straten, parkeerplaatsen, pleinen en parken hebben. Er is geen andere ruimte. De transitie naar een waterbestendige stad vergt dus een nieuwe generatie straat-, wijk- en stadsprojecten, waarvoor visie, voorbeelden en samenwerkingsvormen moeten worden ontwikkeld en in de praktijk getest. 

Een biënnale leent zich bij uitstek om de cultuurverandering mee mogelijk te maken. Van Rotterdam tot Bordeaux, en steeds explicieter ook in Brussel, presenteren biënnales voor architectuur, stedenbouw en landschap zich als werkplaatsen voor de ontwikkeling van nieuwe visies en projecten, en als fora voor maatschappelijk debat en coalitievorming rondom de toekomst van de stad. Als geëngageerde culturele vrij-ruimtes stuwen ze zowel beleid, praktijk als civiele maatschappij vooruit. Zo brengt deze tentoonstelling niet een best of van bestaande projecten over stad en water. Het Atelier BULB nodigde vier gereputeerde Brusselse landschapsontwerpers uit om Tijdens de zomer van 2018 te verkennen welke nieuwe stedelijke waterprojecten nodig en mogelijk zijn. Hun visies en voorstellen om de Brusselse valleien, wijken en straten klaar te maken voor het veranderende klimaat vormen de kern van deze tentoonstelling. Samen met internationale referentieprojecten, kunstwerken, grafisch materiaal, en documentatie van huidig beleid en projecten, bouwen ze een verhaal en agenda voor de toekomst. Meer dan een terugblik is Rising Waters een vooruitblik en een call to action.

http://www.bulb.brussels/

Coproductie: BULB, BOZAR, Leefmilieu Brussel
Partners: BFS- Brusselse Federatie voor Stedenbouw
Samenwerking: Architecture Workroom Brussels, Bureau Bas SmetsJNC InternationalLatitude PlatformTaktyk

PLAATS

BOZAR/Paleis voor Schone Kunsten

Ravensteinstraat 23, 1000 Brussel

21 september '18 - 11 november'18

Dinsdag – zondag: 10:00 – 18:00
Donderdag: 10:00 – 21:00

Vrije toegang

Meer

You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.