aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie

Na een oproep tot het indienen van projecten werd Architecture Workroom Brussels uit 23 internationale praktijken gekozen om haar project World Transformation Center voor te stellen in de tentoonstelling Auguresin opdracht van de stedenbouwkundige en architect Djamel Klouche in het kader van de eerste editie van de architectuur- en landschapsbiënnale van Île-de-France, die van 4 mei tot 13 juli 2019 in Versailles wordt gehouden.

Voor deze gelegenheid is de Petite Ecurie van de École nationale supérieure d'architecture de Versailles omgebouwd tot een agora, waarin 23 praktijken van architecten van over de hele wereld hun onderzoek voorstellen aan de hand van concrete projecten en immersieve workshops. Dit deel van de biënnale is opgezet als een laboratorium voor nieuwe architecturale praktijken en toont hoe technologische innovaties de manier waarop steden en omliggende gebieden worden opgebouwd, veranderen.

Installatie

Als onderdeel van de tentoonstelling Augures presenteren we het project World Transformation Center aan de hand van drie objecten: een foto van de foyer van de WTC-I-toren waar in 2018 het culturele evenement You Are Here plaatsvond, een video die de getuigenissen verzamelt van zes actoren die deelnamen aan de World Transformation Conference en elk op hun eigen manier pleitten voor een gedeelde sociale werkruimte, en een leporello met afbeeldingen van wat deze ruimte was en tien principes voor de toekomstige reactivering.

Transformation Center

Van Architecture Workroom Brussels

In 2018 hebben we samen met een heleboel creatieve ondernemers, ontwerppraktijken, stedelijke initiatieven en een architectuurschool het World Trade Center in Brussel Noord tijdelijk bezet. De 23everdieping van WTC-I werd omgevormd tot een openbaar kennisplatform en incubator waar we samen strategische transformatieprojecten en investeringsprogramma's ontwierpen om wereldwijde uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden. Voor deze gelegenheid werd het WTC omgedoopt tot 'World Transformation Center' en werd het de centrale locatie van You Are Here, de Brusselse architectuur- en transitiebiënnale.

In 2018 hebben we samen met een heleboel creatieve ondernemers, ontwerppraktijken, stedelijke initiatieven en een architectuurschool het World Trade Center in Brussel Noord tijdelijk bezet. De 23ste verdieping van WTC-I werd omgevormd tot een openbaar kennisplatform en incubator waar we samen strategische transformatieprojecten en investeringsprogramma's ontwierpen om wereldwijde uitdagingen beter het hoofd te kunnen bieden. Voor deze gelegenheid werd het WTC omgedoopt tot 'World Transformation Center' en werd het de centrale locatie van You Are Here, de Brusselse architectuur- en transitiebiënnale.

Als we de ambitieuze doelstellingen van het Akkoord van Parijs willen verwezenlijken en de doelstellingen voor duurzame ontwikkeling van de Verenigde Naties om klimaatverandering en de gevolgen daarvan tegen te gaan, zijn er radicale veranderingen nodig. Deze overgangen – zoals de overgang naar hernieuwbare energie, kringloopeconomie, gedeelde mobiliteit en gezonde voedselproductie – kunnen niet plaatsvinden zonder grote wijzigingen aan te brengen in onze steden en landschappen. Ze kunnen ook niet plaatsvinden zonder burgers, experts en beleidsvormers die over deze overgangen beslissen en hun leven eraan aanpassen. Geen overgangen zonder ruimtelijke transformatie en geen ruimtelijke transformatie zonder sociale beweging.

Veel innovatieve ruimtelijke praktijken heroverwegen hun werkmethoden en concepten binnen de architectuur, stedelijke ontwikkeling en ruimtelijke ordening bij de integratie van aspecten van beleidsontwikkeling, kennisproductie, klimaatverandering, energietransitie, waterbeheer, voedselproductie, cirkelvormig bouwen en/of impactinvesteringen. Maar vaak blijven de bestaande inzichten en experimenten te geïsoleerd en staan ze te ver van beleids-, financierings- en governance-instrumenten om te groeien en uit te breiden.

Het World Transformation Center vergemakkelijkt het verbinden, combineren en structureren van de bestaande expertise, inzichten en dynamiek. In de inspirerende ruimte worden openbare debatten en workshops over bestuur, research by design en governance georganiseerd, waardoor overheden, onderzoeksinstellingen, burgerverenigingen, scholen, bedrijven en ondernemers met elkaar van gedachten kunnen wisselen en gezamenlijk kennis en ontwerpmethodologieën voor transformatie kunnen ontwikkelen. Er waren transformatieprogramma's ter waarde van meer dan 20 miljoen euro in uitvoeringsprojecten als kick-off en meer dan 400 actoren met verschillende achtergronden werkten samen. Allemaal stelden ze hun work-in-progress voor in een voortdurend evoluerende tentoonstelling en werkomgeving.

Praktische informatie

http://bap-idf.com

Bap! – Landschaps- en architectuurbiënnale van Île-de-France, 1eeditie

4 mei tot 13 juli 2019

Augures, laboratorium voor nieuwe architecturale praktijken

La Petite Écurie – École nationale supérieure d'architecture de Versailles

Place des Races - Avenue de Sceaux

Elke dag open behalve op maandag

Openingstijden op weekdagen: 12.00 tot 19.00 uur

Openingstijden in het weekend: 11.00 tot 19.00 uur

Gratis toegang

Credits

Teksten, illustraties en lay-out: Architecture Workroom Brussels

Afbeeldingen: Yann Bertrand, Max Creasy en OK–RM, Bob Van Mol

Video: Het Peloton en Architecture Workroom Brussels

Meer

Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.