aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Atelier Zennevallei

De Zennevallei is een regio waar historische industriële panden en groeiende innovatieve bedrijven elkaar afwisselen in een vruchtbaar en groen woonlandschap langsheen de Zenne en het kanaal. De strategische locatie, lokaal ondernemerschap en multi-modale verbindingen van deze stedelijke rand bieden al decennia lang kansen voor bedrijven én bewoners. De stevige infrastructuurbundels hebben de ruimte evenwel versnipperd waardoor het wonen, het werken en de natuur steeds meer fragmenten van een mozaïeklandschap werden. Een sterk stijgend aantal vrachtwagens legt druk op het wegennet en veel bedrijventerreinen moeten daarenboven dringend opgefrist of vernieuwd worden. Industriële activiteiten worden steeds meer gezien als overlast nu men meestal niet meer woont waar men werkt. Anderzijds stijgt ook de vraag naar woningen en staan de bedrijven onder druk van de mondialisering en automatisering. Er is onvoldoende ruimte om alles tegelijk naast elkaar te ontwikkelen. 

Tim van de Velde, Metropolitan Landscapes, 2015

Er is nood aan een nieuw verbindend verhaal. De goede bereikbaarheid over het water en het spoor kan de wegen ontlasten en zo een meer duurzaam alternatief bieden met nieuwe, slimme  en gedeelde logistieke systemen. Ook voor bewoners en werknemers zijn meer collectieve vervoersknooppunten en fietssnelwegen een noodzakelijk alternatief. Woningen, fabrieken en recreatieve ruimte worden zo terug verbonden met slim en compact ruimtegebruik. De Zennevallei kan het toonbeeld worden voor een circulaire en innovatieve economie, op een steenworp van de hoofdstad van Europa.

Het Strategisch Project Zennevallei bouwt aan dit productief raamwerk en brengt de verschillende sporen samen door tegelijk te werken op mobiliteit en economie maar ook op water, natuur en wonen. De lessen uit het IABR-Atelier Brussel Productieve Metropool worden aangereikt door de herneming van de tentoonstelling ‘A Good City has Industry’. Samen met verschillende actoren, burgers en experten wordt ook tijdens de tentoonstelling gewerkt aan de toekomst van dit gebied rond de werktafel van het Atelier Zennevallei. Zo wordt samen gebouwd aan een productieve Zennevallei waar het goed wonen én werken is.

De partners van het Atelier Zennevallei zijn: Provincie Vlaams Brabant, Strategische Project Zuidelijke Zennevallei, Regionaal landschap Pajottenland Zenne, Stad Halle, Gemeente Beersel, Gemeente Sint-Pieters-Leeuw, Gemeente Drogenbos, Departement Omgeving, OVAM, Architecture Workroom Brussels, IABR en FeliXart Museum.

Meer

Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.