aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Atelier— In Between

Atelier In Between is een beleidsvoorbereidend traject, in opdracht van het Agentschap Natuur en Bos van de Vlaamse Overheid, dat een dialoog opzet tussen de diverse actoren die impact hebben op de open ruimte in het metropolitane gebied in en rond het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Met cartografisch onderzoek en een reeks workshops faciliteert Architecture Workroom een proces van kennisdeling en -ontwikkeling tussen betrokken partijen, experten en ontwerpers over de toekomst van de open ruimte.

Tim Van de Velde

Terwijl Vlaanderen steeds verder verstedelijkt, rijpen langzaamaan de geesten over de betekenis en het belang van de groene open ruimte. Tot op vandaag door velen beschouwd als een maatschappelijke kost – een zwakke sector die economisch niets opbrengt – werd de waarde van de functies die open ruimte en groen voor de stad vervult de laatste jaren grondig gedocumenteerd. Het landschap levert een aantal levensnoodzakelijke diensten: de ruimte voor recreatie, sociaal contact, stilte en rust, voor de productie van voedsel, opwekking of opslag van energie, en verhoogt de veerkracht van het verstedelijkte landschap voor de effecten van de klimaatverandering.   

Het blijft echter een belangrijke uitdaging om deze inzichten te vertalen in het beleid van de verschillende actoren. De keuzes, gemaakt in elke sector en op elk bevoegdheidsniveau (gewest, provincie, gemeente) komen noodgedwongen samen in dezelfde ruimte. Met een gedeelde visie kan krachtiger, transparanter en effectiever worden gestuurd in de richting van de toekomst die we wensen voor de open en groene ruimte in het verstedelijkte metropolitane gebied rond Brussel.

Atelier in Between omvat een traject van workshops die de betrokken partijen uit verschillende sectoren samenbrengt. De deelnemers omvaten experten uit de academische wereld en het middenveld (Bond Beter Leefmilieu, Natuurpunt, Boerenbond), ontwerpers, vertegenwoordigers van de Vlaamse en Brusselse administraties en agentschappen (Ruimtelijke Ordening en Woonbeleid, Leefmilieu Brussel, Agentschap voor Natuur en Bos, Vlaamse Landmaatschappij), en lokale organisaties. Na de opstart met een groensafari, een letterlijke terreinverkenning van de groene, open ruimte in Brussel en de Vlaamse Rand, vonden drie thematische workshops plaats rond de invalshoeken woonlandschap, productief landschap, en veerkrachtig landschap.  

Acht concepten die in de workshops naar boven kwamen werden verbeeldt door het stedenbouwkundig bureau LIST en waren in april 2014 het onderwerp van een verificatie-atelier dat zich specifiek richt op de interbestuurlijke dialoog. Een van deze concepten zal in de loop van 2014 verder verdiept worden om tot een projectdefinitie voor een specifiek gebied met het oog op een intersectorale samenwerking.

Tags

Brussel, Vlaanderen, atelier, lopende

Meer

Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.