aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground

Kanal Play Ground is een projectoproep in samenwerking met Platform Kanal voor visies die publieke ruimte maken waar weinig ruimte is. Stedelijke ruimtes voor spel, sport en ontmoeting, op maat van de vele kinderen, jongeren en gezinnen in de centrale wijken van het Brusselse kanaalgebied. Voor tijdelijke transformaties tijdens de zomer 2014.

Kanal Play Ground is geselecteerd als één van de vijf projecten voor de canvas-reeks Atelier De Stad.

Festival Kanal Play Ground 2014 (17 - 21 septembre) programma

 

© ADT ATO Materialenkaai

Het Brusselse kanaalgebied kent veel sociale, ecologische en economische uitdagingen. Maar dit gebied, dat zich uitstrekt van het noorden tot het zuiden van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, biedt ook veel kansen, zoals de transformatie van het industriële erfgoed en de jonge bevolking. Het heeft de troeven om deze uitdagingen aan te gaan.

Door de grote diversiteit van soorten ruimtes in dit stedelijk gebied kan het hele idee van de openbare ruimte opnieuw bedacht worden. Hoe laten we de verschillende functies samenleven in dezelfde ruimte? Hoe maken we een stad die open is voor jongeren, met activiteiten die hen aan- spreken? Hoe leven we in de toekomst samen in de stad ? Hoe creëren we nieuwe plekken voor vrijetijd, opleiding, creativiteit, ontmoeting, spel en sport?

Om de bestaande dynamiek in het gebied te begeleiden wordt een toekomstgericht traject ontwikkeld. Dat traject bestaat uit een projectoproep en de organisatie van workshops en evenementen die bedoeld zijn om de verbeelding te stimuleren en tegemoet te komen aan de noden van een jonge, dynamische en creatieve bevolking.

De belangrijkste doelgroep voor de oproep zijn studenten, jonge professionals en “gepassioneerden” van design, kunst, architectuur, stedenbouw, landschapsarchitectuur en techniek. De projectoproep bestaat uit twee delen: een strategie voor de openbare ruimte in het hele kanaalgebied en het ontwerp van mobiele en demonteerbare installaties.

Tags

Brussel, atelier, lopende

Meer

Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Vacature— Inhoudelijke Medewerker (m/v)
Vacature— Ervaren Projectleider (m/v)
Vacature— Productie Coordinator (m/v)
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.