aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Atelier Brussels— Urban Meeting IABR

Op 2 juni presenteert het IABR-projectatelier Brussel: De Productieve Metropool de resultaten van het ontwerpend onderzoek in de setting van de hoofdtentoonstelling van de IABR 2016—The Next Economy.

De gewenste ontwikkelingsmodellen en ruimtelijke typologieën voor de productieve stad worden door een panel van ontwerpers, onderzoekers en beleidsmakers besproken aan de hand van de inzichten die in de afgelopen maanden ontwikkeld zijn. Met naast de ontwerpers onder meer Ateliermeester Mark Brearley (CASS Londen), Kristiaan Borret (Brussels Bouwmeester) en Marco Broekman (IABR-Projectatelier Rotterdam).

Atelier Brussel, IABR-2016 ©AWB

PROGRAMMA

09u30 – 10u00: Ontvangst

10u00 – 12u30: Atelier Brussel – presentaties en debat met: Kristiaan Borret (Bouwmeester Brussel), Mark Brearley (Ateliermeester), Olv Klijn (Fabric), Radim Louda (Central), Yves Malysse (URA), Ward Verbakel (Plusoffice) en Marco Broekman (Atelier Rotterdam). Moderator: Joachim Declerck (AWB).

13u30 – 14u15: IABR-2016 en Atelier Brussel - toelichting door Maarten Hajer & AWB

15u15 – 16u00: Thematische rondleiding door AWB (inschrijven verplicht)

tot 20u00: Vrij bezoek van de tentoonstelling

Een goede stad combineert wonen en werken. Dit vereist echter een ruimtelijk-economische aanpak die de productieactiviteiten opnieuw een plaats geeft in onze steden en verstedelijkte regio’s. Maar hoe kunnen we, als ontwerpers en bestuurders, actief werk maken van kwalitatieve ruimte voor de toekomstige economie? Kunnen architectuur en urbanisme bijdragen aan een meer duurzame, stedelijk verankerde en sociaal inclusieve economie?

In het Atelier Brussel wordt via ontwerpend onderzoek de potentie en de noodzakelijke ruimtelijke condities onderzocht die nodig zijn om een vitale rol te kunnen spelen in de ontwikkeling van productieve wijken in het metropolitane gebied van Brussel,  waar wonen en werken kwalitatief verweven worden. De ontwerpbureau’s Central / Maxime Delvaux / Eva Le Roi, Plusoffice architects / Collectif Wrkshp, URA en Spacelab hebben onderzoek gedaan op sites langs beide zijdes van de gewestgrens in Brussel, Anderlecht, Machelen en Zaventem die een hefboom kunnen spelen binnen dit verhaal. Parallel voerde het team Fabric / ULB-LoUIsE-Circle Economy onderzoek uit naar de potenties van het stedelijk metabolisme van de Vlaams-Brussels metropool voor het aanjagen van een meer circulaire economie.

Deze trajecten worden inhoudelijk gevoed door ‘Urban Meetings’ en verscheidene werksessies waarbij ook kennis uitgewisseld wordt tussen de verschillende onderzoekstrajecten én met lokale alsook internationale experts. De Urban Meeting in Rotterdam biedt een culminatiepunt waar de resultaten van de verschillende trajecten samen worden gepresenteerd en met elkaar geconfronteerd in de setting van de tentoonstelling.

In de namiddag kan u de tentoonstelling ontdekken met een inleiding door de hoofdcurator van de IABR-2016, Maarten Hajer, alsook een korte toelichting bij de presentatie van het Atelier Brussel door AWB. Hierna kan deelgenomen worden aan één van de geleide bezoeken (plaatsen beperkt).

PRAKTISCHE INFO

Voertaal: Engels

Locatie: IABR, Fenixloods II, Veerlaan 21, Rotterdam (Katendrecht), Nederland

Route: http://iabr.nl/nl/bezoek/route16

Toegang: gratis met inkomticket voor de IABR, reserveren verplicht via www.iabr.nl

Rondleiding: inschrijven verplicht via mpeeters@architectureworkroom.eu

Meer info: www.atelierbrussels.eu & www.iabr.nl

Meer

Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.