aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Atelier Brussel— De Productieve Metropool

In het kader van de Internationale Architectuur Biënnale Rotterdam IABR 2016—The Next Economy, heeft de IABR samen met Architecture Workroom een partnerschap opgezet met Vlaamse en Brusselse actoren. Het doel van dit ‘Atelier Brussel Productieve Metropool’ is een betere afstemming tussen de veranderende economie en de organisatie van de ruimte voor productieve activiteiten in het metropolitane gebied van de hoofdstad. De resultaten van dit proces van ontwerpend onderzoek en kennisdeling worden getoond op de architectuurbiënnale van Rotterdam, maar ook in Brussel.

Een gezonde stad is een productieve stad. Dit vereist een aanpak die streeft naar een strategische verankering van de toekomst van de economie in het weefsel van de 21ste-eeuwse stad. Internationale uitdagingen en tendensen onderstrepen de noodzaak van de herintroductie van de maakindustrie in onze regio’s: van manufacturing die de koppeling maakt tussen kennis, innovatie en productie tot circulaire economie die inzet op kortere ketens en stromen van grondstoffen en energie.

De Vlaams-Brusselse metropolitane regio kent een groot aantal laaggeschoolde werklozen terwijl er in de stad en rand oude industriezones liggen te verkommeren. Het Atelier Brussel Productieve Metropool stelt voor om die oude industriële sites een nieuw leven te geven door in te zetten op het aantrekken van innovatieve productieactiviteiten. De stad als smeltkroes van kennis en werkkrachten wordt als de ideale voedingsbodem gezien, met kansen voor de Brusselse kanaalzone en de aansluitende industriezones in Vilvoorde, voor het ontwikkelen van een circulaire economie of voor lokale assemblage, gekoppeld aan een mondiaal logistiek systeem. Volgens het Atelier Brussel Productieve Metropool kan in de metropolitane ruimte het fundament gelegd worden voor de productieve stad van de toekomst, waarbij tegelijk sociale, ecologische, economische en ruimtelijke winsten kunnen worden geboekt, langs beide kanten van de gewestgrens.

De hoofdpartners van het traject zijn het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Ruimte Vlaanderen, OVAM en de Provincie Vlaams Brabant. Binnen het Atelier worden een aantal trajecten van prospectief ontwerpend onderzoek gevoerd aan de hand van specifieke casestudies, telkens in nauwe samenwerking met de betrokken actoren in Vlaanderen en Brussel. Het geheel van de lopende processen, ruimtelijke en bestuurskundige uitdagingen in de Brusselse metropool maakt van deze regio een uitstekend testgebied voor toekomstige ruimtelijke modellen, als voorbeeld voor vele andere steden en stadsregio’s in Vlaanderen, Wallonië en Europa. Het Atelier Brussel Productieve Metropool zal door middel van het ontwerpend onderzoek en een traject van beleids- en stakeholdersparticipatie op zoek gaan naar de gewenste ontwikkelingsmodellen en ruimtelijke typologieën voor de productieve stad.

Atelier Brussels presenteert dit najaar een Urban Workroom Program in de Brusselse metropool. De toestand van de stad en haar toekomst wordt actief onderzocht door middel van een reeks presentaties, masterclasses en debatten.

Het Urban Workroom Program start met de tentoonstelling in BOZAR op 25.10.2016 en loopt van oktober tem januari in samenwerking met OVAM Ruimte Vlaanderen, IABR, VRP, Team Vlaams Bouwmeester en Bozar.

Meer info

Urban Agenda Public Program

Op 2 juni presenteert het IABR-projectatelier Brussel - De Productieve Metropool de resultaten van het ontwerpend onderzoek in de setting van de hoofdtentoonstelling van de IABR 2016—The Next Economy, samen met de betrokken ontwerpers. 

Meer info

Meer info

De stedelijke uitdaging die het Atelier Brussel onderzoekt en ontwikkelt voor de hoofdstad van Europa, wordt gepresenteerd als één van de nieuwe narratieven die het Europa van morgen verbeeldt. Met een prominente rol voor cultuur als vliegwiel van maatschappelijke innovatie.

Lezingen en publiek debat met onder andere Jonathan Holslag (professor Internationale Politiek, VUB - opiniemaker) en Maarten Hajer (Hoogleraar Urban Futures, Universiteit Utrecht en curator IABR-2016)

Meer info

Studenten van diverse architectuuropleidingen werkten het voorbije semester op het thema van The Next Economy. De beste projecten werden geselecteerd en worden gepresenteerd, als provocatie voor het debat over de zin en de onzin van de herintroductie van industrie en economie in de stad.

Naar aanleiding van de opstart van het ontwerpend onderzoek worden de ontwerpvragen die in het Atelier Brussel op tafel liggen geconfronteerd met de resultaten van gelijkaardig onderzoek uit Rotterdam en Antwerpen.  Internationaal actieve ontwerpers gaan in debat over het belang van productieve activiteiten in de stad en stellen de hypothese van het Atelier Brussel op scherp. Lezingen door Djamel Klouche (l’AUC - IABR Projectatelier Rotterdam), Klaas Meesters (projectleider Labo XX – Werk, Stad Antwerpen) en Freek Persyn (51N4E, Brussel). Debat met onder andere Mark Brearley (CASS Cities, London), Olv Klijn (FABRIC, Amsterdam) en Ward Verbakel (Plusoffice, Brussel). Moderator: Joachim Declerck.

Meer

Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.