aw
b
Architecture Workroom
Brussels

Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel

3de Air For Schools workshop i.s.m. Filter Café Filtré Atelier – Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel.

Workshop Air For Schools 9 september 2019 ©Bob Van Mol

De tunnelmonden van Brussel zijn de plekken waar de slechtste luchtkwaliteit van de stad wordt gemeten, met piekwaarden bij steekproeven tot 367 μg/m3 stikstofdioxide (WHO jaargemiddelde max. 40 μg/m3). Als een grote injectienaald jagen de Keizer Karellaan en de Leopold II-tunnel dagelijks tienduizenden wagens in het stedelijk weefsel. Het wegprofiel van de Keizer Karellaan is volledig gericht op een vlotte doorstroming van gemotoriseerd verkeer. Voor voetgangers en fietsers is er nauwelijks plaats, ook al gaat het om een dichtbevolkte woonbuurt waar duizenden kinderen schoollopen.

Samen met geëngageerde ouders, buurtbewoners, activisten en ontwerpers ontwikkelden Filter Café Filtré Atelier en Architecture Workroom Brussels op zaterdag 7 september een visie en een reeks wensbeelden voor de Keizer Karellaan, die een totaal andere toekomst voor de mobiliteitsruimte mogelijk maken. In de visie wordt het doorgaand autoverkeer geweerd op twee manieren: enerzijds door een multimodaal overstappunt te organiseren ter hoogte van Basilix, anderzijds door het voorzien van een logistieke hub aan Brussels Kart waar zwaar vrachtverkeer wordt overgeslagen op stadslogistiek (kleiner elektrisch vrachtverkeer, cargofietsen,…). De Keizer Karellaan krijgt een multimodaal straatprofiel met een centrale groene wandel- en fietsboulevard, een rijstrook voor openbaar vervoer en één voor (elektrische) auto’s en cargovervoer. De ruimte die vrijkomt door rijbanen te schrappen maakt plaats voor een voorplein voor het Heilig-Hartcollege ter hoogte van de tunnelmond waar ouders en kinderen dagelijks kunnen samenstromen. Ondanks de recente renovatie van de tunnels moeten we in vraag stellen voor welke mobiliteitstromen de tunnels gebruikt kunnen worden en hoe alternatieve invullingen een gezondere, veiligere en aangenamere stad maken. De gerenoveerde tunnels kunnen maximaal ingezet worden voor de mobiliteit van de toekomst. Ze worden voorbehouden voor snelle openbaar vervoerslijnen en cargoverkeer van en naar de stad.

Op woensdag 18 september werd vervolgens met de steun van Brussel Mobiliteit actie gevoerd aan het Heilig-Hartcollege waarbij de wensbeelden werden onthuld en opgehangen als een constructief pleidooi voor een leefbare stad. De actie werd kracht bijgezet door het tijdelijk afsluiten van de Keizer Karellaan en de overhandiging aan de aanwezige politici en administraties.

Meer

Netwerkbijeenkomst— Ontwerp met Beleid
Bap! Architectuur- en landschaps-biënnale van Île-de-France— 1ste editie
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Baudelogebouw Gent
Water+Land+Schap goedgekeurd
Urbanising in Place— Rosario Workshop
Sociaal-ruimtelijk onderzoek— Gent Sint-Pieters
Brussels Urban Landscape Biennial Edition 2018— Rising Waters
You Are Here - Brussel
Vooraankondiging— IABR-THE MISSING LINK Rotterdam en Brussel
Urbanising in Place— 
Bouwen aan het verband tussen Voeding-Water-Energie
IABR–2018+2020–The Missing Link— Delta Atelier
Antwerpen— Mapping van de verschuiving van grootstedelijke fenomenen in Berchem extra muros
Publicatie— Designing the Future
CS Genk— Campus Bret leerlandschap van de 21e eeuw
IABR-Atelier Rotterdam— en test site M4H
IABR–Atelier Oost Vlaams Kerngebied— Uit de startblokken
Regionale oproep IABR-Atelier OVK— Geef mee vorm aan de toekomst van het Oost-Vlaams Kerngebied
IABR-Atelier Rotterdam— Energietransitie als stadsproject
IABR-Atelier Rotterdam— Oproep aan Architecten
Open Ruimte Platform— Oproep Water-Land-Schap
Water as Leverage for Resilient Cities: Asia
Open Ruimte Platform— Publicatie Operatie Open Ruimte
THE MISSING LINK— Curator Statement, Onderzoeksagenda en Call for Practices
Atelier Zennevallei
Urban Intervention — BRIDGE
Workshop Series — Urban Economy in the Brussels Metropolitan Area
Lezing en Debat — Industrie Meer Ruimte Geven
Rotterdam Biennale benoemt drie curatoren voor tweeluik 2018+2020
Een Wereld Te Winnen— Floris Alkemade in gesprek met Els Vervloesem en Joachim Declerck
Masterclass— Zorgzame Buurten
Atelier Kortijk 2025— Vernieuwende stedelijke ontwikkelingsstrategie
Designing The Future— debattenreeks
Atelier Brussels— Masterclasses
Atelier Brussels— Lectures Structure and Stimulus
Atelier Brussels— Urban Walks
Antwerpen— Onderzoek Mapping levendigheid van wijken
Atelier Brussels— Expo A Good City Has Industry
Spoor Oost— Stadsvernieuwingsproject
Stad Brugge— Week van de Ruimte
Revitalisering Zeebrugge— Stadsvernieuwingsproject
Torhout— belevings- en identiteitsonderzoek
Lancering OASE 96 Sociale poetica— De architectuur van gebruik en toe-eigening
Van cure naar care— transities in de gezonde stad Utrecht
Atelier Brussels— Urban Meeting IABR
Urban Meeting Bozar— De Productieve Metropool
Imagine Europe— Bozar
Atelier Brussel— De Productieve Metropool
Oproep naar ontwerpteams— Atelier Brussel De Productieve Metropool
Ontwikkelingsstrategie— Oostende Oosteroever
Herziening ruimtelijk structuurplan— Stad Brugge
De Stad als Fabriek— Buda Workroom
Colloquium — Architectuur in België en Turkije: Veranderende praktijken
Platform Architectuurcultuur
Gent Muide-Meulestede
IABR 2016 — Projectatelier Utrecht: De Gezonde Stad
Publicatie—Weven aan het Stedelijk Tapijt
Eurodelta 2030 - 2100
Eurometropolitane Blauwe Ruimte
Atelier— Productive BXL
Atelier de Stad— Brussel
Lezing — Mark Brearley
Festival Kanal Play Ground
Metropolitaan Kustlandschap 2100
IABR 2014 Urban by Nature— projectatelier Brabantstad
Toekomstverkenning Vlaamse Landmaatschappij (VLM)
Productive Space By Design— conferentie
Conceptbegeleiding Stadsvernieuwing— Kern Rechteroever Aalst
Strategische verkenning— pilootprojecten productief landschap
Atelier— In Between
Atelier à Habiter— Tentoonstelling
Atelier— ontwikkelingsvisie sidaplax Gent
Atelier De Stad Brussel— Kanal Play Ground
Internationaal Atelier— Eurometropolis
Expertadvies— Nieuw Gent
Atelier— ontwikkelingsvisie wonen in Kapellen
Publicatie—The Ambition of the Territory
Studiedag—Naar een gedeelde ontwerpagenda voor Vlaanderen
Vlaanderen als Ontwerp— Atelier
The Ambition of the Territory— deSingel Internationale Kunstcampus
Lezing— Carolyn Steel - The Hungry City
Changing Cultures of Planning— Rotterdam, Zürich, Nantes, Randstad, Bordeaux
Naar een visionaire woningbouw in Vlaanderen
Masterplan—kanaalzone Brussel
The Ambition of the Territory—Belgisch Paviljoen Venetië 2012
Making City—5e Internationale Architectuur Biennale Rotterdam
Trajectbegeleiding—opmaak bestek gevangenis Haren
Bouwen voor Brussel— Architectuur en stedelijke transformatie in Europa
Making City—Atelier Istanbul
G A R D E N— Parckdesign 2012
Open House Brussel—debatten en artistiek parcours
Tentoonstelling—Making City
Exploring the metropolitan condition
The Next Economy— België sterk vertegenwoordigd op de International Architecture Biennale 2016
Master Class—120% Brussels
Stadstraject—Kanaalzone Brussel
Programma—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Bouwen voor Brussel
Tentoonstelling—Architecture for Justice
Conceptstudio's—Beleidsplan Ruimte Vlaanderen
Delta Atelier Documents
Artikel A+ 282 village— Verbouw het voedsellandschap
Vacature - Operationeel Directeur (v/m/x)
Delta Atelier document
Vacature— Inhoudelijke medewerkers
Vacature— Communicatieverantwoordelijke
Transitie— Leren, leven en werken in 2050
Publicatie— Architectuurcultuur in Vlaanderen
Werkatelier II— Delta Atelier Beheer
Air For Schools workshop— Keizer Karellaan en Leopold II-tunnel
With structural support from the Flemish government and regular support from the Brussels capital region and other regional and local governments.